Българска Хип Хоп Асоциация е независима организация с нестопанска цел. Тя обединява физически и юридически лица, които желаят да подпомагат развитието и популяризирането на българската хип хоп култура и сцена.

Дейността на организацията е подкрепена от дружество за колективно управление ПРОФОН.

 

Целите на Българска Хип Хоп Асоциация са:

 

  1. Да съдейства с всички сили и средства за изграждане, развитие и утвърждаване на хип хоп културата и хип хоп сцената в България.
  2. Да повишава обществената информираност относно нейната културна значимост и стойност.
  3. Да повишава обществената информираност относно Сдружението, неговата дейност и цели. Да утвърждава авторитета му.
  4. Да съдейства за реализация на проекти, от стратегическо значение за хип хоп културата и сцената.
  5. Да подпомага членове на Сдружението, в усилията им да защитят, реализират и управляват, авторските си и сродни права и цялостните си проекти.
  6. Да организира и да съдейства за организиране на мероприятия, повишаващи тяхната професионалната квалификация.
  7. Да съдейства за диалог, между институциите и членовене на Сдружението.