Българска Хип Хоп Асоциация (БХХА) свиква редовно Общо събрание на своите членове. Събранието ще се проведе на 10 март 2020 (вторник) от 18.30 часа на адрес