Българска Хип Хоп Асоциация. Дата за следващо редовно Общо събрание

Българска Хип Хоп Асоциация (БХХА) свиква редовно Общо събрание на своите членове.

Събранието ще се проведе на 10 март 2020 (вторник) от 18.30 часа на адрес гр. София ул. Искър №4 сграда Сохо, зала Холистик, при следният дневен ред:

  1. Отчет на дейността на дружеството
  2. Представяне и формиране на цели и стратегия за развитие
  3. Избор членове на УС
  4. Промени в устава
  5. Разни