Авторски права.сом вече разполага със собствен форум. Заповядайте.

Разработваната от Българска Хип Хоп Асоциация платформа Авторски права.сом вече  разполага и със собствен форум. Във форума можете да коментирате теми свързани с авторските и сродни права, както и да задавате въпроси към експертите на платформата, които ще се постараят своевременно да отговорят. Можете да повдигате въпроси или да предлагате идеи за развитието на проекта.

 

 https://avtorskiprava.com/