Авторски права.сом подписа споразумение с електронното списание „NET SCIENCE”.

През изминалата седмица, поддържаната от Българска Хип Хоп Асоциация платформа Авторски права.сом подписа рамково споразумение с научното електронно списание „NET SCIENCE” с редакционна колегия  Д-р Христин Стрижлев, Росица Кукушева, Анюта Качева, Васил Катев. Двете платформи се договориха да осъществяват размяна на специализирана информация в полза на авторите, изпълнителите и продуцентите.